Nieuws
Chippen verplicht
Identificatie en Registratie Hond verplicht vanaf 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 wordt het chippen van honden verplicht. Dit betekent dat pups geboren vanaf die datum moeten worden gechipt binnen zeven levensweken.nestje

De registratie van de chip (bij één van de door de overheid daarvoor aangewezen databanken) moet gebeuren in de eerste acht levensweken van de pup.
Dit verplicht de houder tot registratie van zijn/haar naam, adres en woonplaats, nummer van de chip, de geboortedatum van de pup, datum van chippen en de naam, adres en woonplaats van de persoon die de hond chipt.
Dierenartsen die honden chippen moeten dit gaan vastleggen in hun eigen administratie. Vanzelfsprekend worden deze gegevens bij ons, alleen gebruikt in het belang van het dier en de eigenaar zelf.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor het chippen, gezamelijk met de nestenting, gelden bij ons speciale tarieven.
 
Hondenbos wordt gerealiseerd
Hondenbos in Gemert-Bakel in zicht
Geplaatst op: 15/01/2013

signis tess

GEMERT – De gemeenteraad van Gemert-Bakel neemt een motie aan waardoor B&W een voorstel moeten gaan opstellen waarin wordt geregeld dat honden onaangelijnd mogen worden uitgelaten in een deel van het bosgebied ten noorden van de Bakelse Plassen. Over dat voorstel “kan dan iedereen zijn zegje doen,” stelt Toon Coopmans, die namens de Dorpspartij de motie indient.

•Toon Coopmans (Dorpspartij): “We respecteren de belangen van dieren en mensen in dat gebied.”

Als enige partij is de PvdA niet echt voor de motie. Jeanine van Cronenburg: “Loslopende honden staan niet altijd onder appél. Ook worden uitwerpselen niet steeds goed opgeruimd. Daarom niet akkoord.” Maar er is een flinke meerderheid vóór. Burgemeester Van Zomeren: “Het college gaat aan de slag.”

Handtekeningen
Voor de aanvang van de vergadering krijgt de burgemeester een kleine duizend handtekeningen overhandigd die staan onder een petitie. Met hun verzoek beogen de ondertekenaars dat ook in Gemert-Bakel een gebied wordt aangewezen waarbinnen honden loslopend mogen worden uitgelaten. In de raad heeft de Dorpspartij dit verzoek overgenomen. Toon Coopmans: “Staatsbosbeheer heeft in Brabant alleen al 26 losloopgebieden. We doen dus eigenlijk niets nieuws.” Hij dient een motie in voor de aanleg/aanwijzing van een ‘hondenbos’. Ter toelichting zegt hij: “Honden hebben een belangrijke functie in het sociale leven en bij recreatie. Honden vervullen ook andere nuttige taken: veiligheid/bewaking en hulp. Loslopen van honden is onder andere belangrijk voor het welzijn van de hond.”

Gebied
Coopmans denkt aan “een gebied van minimaal 100 ha. Het moet gevarieerd zijn (bos en water), goed bereikbaar, op voldoende afstand tot de weg.” Zijn conclusie: “Het gebied ten noorden van de Bakelse plassen lijkt geschikt. Ons voorstel is: start voorbij de Recreatieve Poort en ga langs het water richting Nederheide. Dan is er geen gevaar voor broed- en zwemgebieden. In de Recreatieve Poort kan dan nog wat gebruikt worden. En er zullen minder honden worden uitgelaten in andere bossen. Daar krijgt het wild dan meer rust.” Vooruitkijkend merkt hij op: “Dit moet eventueel ook in andere delen van de gemeente mogelijk zijn.”

Vragen
Zoals aangegeven heeft de PvdA bedenkingen. Rick Faas (VVD) is niet meteen vóór: “Het is ideaal voor de honden, maar voor het wild ook?” Martien Bankers (Lokale Realisten) wijst erop dat het gebied ook een dassengebied is. En het plan is volgens hem strijdig met andere wetgeving. Verder vraagt hij zich af: “En het broedseizoen? Hoe zit het met de belangen van wandelaars, paardrijders, mountainbikers? Er zullen onveilige situaties ontstaan. Handhaving is bijna niet te doen. Financiële middelen daarvoor en voor de aanleg van zo’n gebied hebben we niet.” Peter Kuunders (CDA) stelt: “Wij steunen de motie. In goed overleg is veel mogelijk.”

Voorstel
Wethouder ruimte, Roël Hoppezak (Lokale Realisten): “Ik steun de motie van harte.” Hoppezak ziet mogelijkheden om de motie en het collegebeleid te koppelen. “Met de motie kunnen we komen tot een aangepast voorstel en kijken hoe dat gedragen wordt in het betrokken gebied (camping Nederheide o.a.). Anders moet ik de motie ontraden,” aldus Hoppezak.

Toon Coopmans (Dorpspartij) benadrukt: “Met de motie respecteren we de belangen van dieren en mensen in dat gebied. Broedgebieden liggen niet waar wij dit plan lokaliseren. Dat geldt ook voor zwemgelegenheid. Iedereen wordt al bediend, behalve een grote groep hondenbezitters. Voor uitwerpselen en dergelijke gelden de normale regels. De vraag van de motie is: college, ga aan de slag en kom met een voorstel. Daarover kan dan iedereen zijn zegje doen.” Dat gaat gebeuren.


http://www.vanhelvoortnieuws.nl/39143-hondenbos-in-gemert-bakel-in-zicht/
 
Waarom is enting van uw konijn belangrijk?
De enting is zo belangrijk omdat beide ziekten waartegen we enten, dodelijk zijn. Dit geldt ook voor dieren die niet met andere konijnen in aanraking komen. De ziektes VHD en myxomatose worden namelijk overgebracht door muggen en steekvliegen. Zij nemen de ziekte mee van de besmette 'wilde' soortgenoten. De verschijnselen van de ziekte myxomatose beginnnen met opgezwollen oogleden, mond en anus. Vervolgens krijgen de dieren longontsteking en sterven in de meeste gevallen. De ziekte VHS (VHD) verloopt veel sneller. In de meeste gevallen van besmetting vind je 's ochtends het konijn dood in haar hok. Een enkele keer valt een pijnlijke buik en/of een bloedirige neus op, waarna het dier binnen 24 uur sterft.

Nog enkele tips voor de zomer:

Naast de tweejaarlijkse enting, is het voor een goede gezondheid van uw konijn ook belangrijk om uw konijn niet teveel vers gras/groente ineens te geven. Hierdoor kan het konijn diarree krijgen of veel gas in de buik (trommelzucht). In beide gevallen is een behandeling vaak noodzakelijk. Verschoon regelmatig het hok en let op aangekoekte ontlasting in verband met de aantrekkingskracht van vliegen en maden. Zorg voor een plekje met schaduw, want ook een konijn kan door oververhitting sterven. Zorg voor de behandeling van darmparasieten bij aankoop van een nieuw konijn of wanneer uw konijn steeds in hetzelfde weitje zit.

Met deze tips wensen we u en uw konijn een mooie zomer!
 
Chip je dier
De maand juni is de maand waarin we de chip extra onder de aandacht brengen. Laat uw dier chippen. Snel en eenvoudig met een injectie. Het voorkomt veel leed als uw huisdier 'zomaar' is verdwenen en hij niet teruggevonden wordt. Met een chip is de eigenaar altijd te achterhalen! Een chip is tevens verprlicht als u uw huisdier meeneemt naar het buitenland en bij terugkomst naar Nederland. Chippen is diervriendelijk en simpel. Uw huisdier heeft er geen last van en kan de chip niet verliezen. Met een injectienaald wordt een microchip onder de huid ingebracht. Deze chip is zo groot als een rijstkorrel en bevat een uniek registratienummer. Met een speciaal afleesapparaat kan dit nummer zichtbaar worden gemaakt.
 
« StartVorige12VolgendeEinde »

Pagina 1 van 2